Som Taller de Confiança Assegur – Quan el client d’Assegur, com a conseqüència d’un accident, triï reparar el vehicle assegurat a un dels nostres tallers de confiança, aquest tindrà dret a  fer ús il·limitat del vehicle de substitució fins que finalitzi la reparació del seu (Garanties ofertes per ASSEGUR)

Vehicle de substitució.

Cobertura de vehicle de substitució en cas d’accident i quan la reparació dels danys materials suposi la immobilització forçosa del vehicle assegurat.
Quan el client, com a conseqüència d’un accident, triï reparar el vehicle assegurat a un dels nostres tallers de confiança, aquest tindrà dret a  fer ús il·limitat del vehicle de substitució fins que finalitzi la reparació del seu.