Les principals especialitats i treballs dels planxistes en el món de l’automoció

Les principals especialitats i treballs dels planxistes en el món de l’automoció són:

Reparació de bonys en general.
Coneixement i ús de la bancada.
Pressupostos per peritatges.
Soldadura amb tot tipus de màquines, per a multitud d’objectes i materials.
Desmuntatges i muntatges.
Reparació de plàstics (para-xocs, faldons, etc.).
Enteniment i reparacions de fibra de vidre.
Substitució i enganxat de vidres.
Reparació de panys i derivats.
Reparació de seients.
I en molts casos, desmuntatge de taulers de control, elements mecànics

Les principals especialitats i treballs dels planxistes en el món de l'automoció són: Reparació de bonys en general. Coneixement i ús de la bancada. Pressupostos per peritatges. Soldadura amb tot tipus de màquines, per a multitud d'objectes i materials. Desmuntatges i muntatges. Reparació de plàstics (para-xocs, faldons, etc.). Enteniment i reparacions de fibra de vidre. Substitució i enganxat de vidres. Reparació de panys i derivats. Reparació de seients. I en molts casos, desmuntatge de taulers de control, elements mecànics